Utlåningsbar utställning

På resa med Farbror Björn – utlåningsbar leksaksutställning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs utlåningsbara leksaksutställning med gångna tiders leksaker och lekar kommer behändigt i en koffert! Med hjälp av utställningen ser barnen hurdana leksaker man hade förr i tiden. Hos äldre personer väcker innehållet minnen från barndomen. Avsikten är att också de som inte kan besöka Leksaksmuseet får uppleva gångna tiders leksaker.

Den utlåningsbara leksaksutställningen På resa med Farbror Björn är skapad av Mia Peltola och Anna Nuorlehto i samarbete med Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä som en del av yrkeshögskolan Metropolias specialiseringsstudier “Kulturen som resurs för välmåendetjänster” år 2011.

Leksaksutställningen På resa med Farbror Björn resa kan lånas av en sammanslutning som är intresserad av lekkultur och som arbetar med barn och åldringar. Lånet är gratis men lånaren sköter själv transporten och står för transportkostnaderna. Lånetiden är två veckor. Det är tillåtet att röra utställningens leksaker men man får inte leka med dem.

Bokningar: tel. 0505767677 eller johanna.rassi[a]hevosenkenka.fiLELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 31.1.2021 saakka.
LEKSAKSMUSEET ÄR STÄNGT
THE TOY MUSEUM IS CLOSED