Museet presenterar sig

 

VÄLKOMMEN TILL MUSEET MED HELA FAMILJEN!

 

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä förevisar leksaks- och lekkultur. Leksaksmuseet finns i Utställningscentret WeeGee i Esbo. Museets basutställning presenterar finländska leksaker och lekens historia från slutet av 1800-talet till nutid. Leksaksmuseet ordnar även specialutställningar samt utökar ständigt sina leksakssamlingar till glädje och lärdom för kommande generationer.

Hela familjen är välkommen till leksaksmuseet. Här är det absolut tillåtet att leka! Det finns flera funktionella lekhörnor, till exempel rutschbanan som är en ständig favorit. Det ordnas regelbundet guidningar för familjer även på svenska samt för grupper på beställning. Workshoparna är öppna för besökare i alla åldrar som får ge utlopp för sin fantasi och kreativitet.

 

Leksaksmuseets historia

 

Tanken om ett leksaks- och lekmuseum föddes år 1984 när man på initiativ av socialrådet Aira Heinänen och med stöd av Stiftelsen Barnens Dag inledde en riksomfattande leksaksinsamling med tanke på det kommande museet. Stiftelsen ville stöda barnkultur genom att på Borgbacken grunda en attraktion som intresserar besökare av alla åldrar och förenar olika generationer. År 1988 grundades det kommande museets stödförening Finlands Lek- och Leksaksmuseums Vänner rf, som fortfarande verkar aktivt. Borgbackens egentliga leksaks- och lekmuseum öppnades i april 1996. Under åren i nöjessparken arrangerade museet en mängd specialutställningar och publikevenemang. Museet var det mest besökta specialmuseet i Finland.

År 2006 flyttade museet till Hagalund till Utställningscentret WeeGee och verkade ända till år 2010 under namnet Lekslottet – Finlands Leksaksmuseum. År 2010 tog Teater Hevosenkenkäs garantiförening museet under sina vingar och museets namn ändrades till Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä. Teater Hevosenkenkä finns i Mankans, cirka fyra kilometer från Utställningscentret WeeGee. Museet och teatern bildar nu en helhet som är helt unik i Finland och i världen. Museet kom till teatern och teatern till museet. Den utvidgade helheten betjänar barn och vuxna mångsidigt och färgstarkt. Många glada överraskningar väntar besökarna. Museet finns fortfarande i WeeGee-huset.

 

Strategiska riktlinjer

 

Hevosenkenkäs verksamhetsidé är att erbjuda genomgripande upplevelser för barn och vuxna, väcka insikter och upplevelser, uppmuntra till kreativitet och utveckla barnkultur.

Hevosenkenkäs vision är att vara känd för högklassig och mångsidig kulturverksamhet riktad till alla barn och familjer. Hevosenkenkä är starkt knuten till Esbo men verkar även vidare i Finland och internationellt.

De värden som styr all Hevosenkenkäs verksamhet är barnperspektiv, tolerans, hög kvalitet, kreativt mod, värme och hjärtlighet samt glädje och humor.

 

Hevosenkenkä är sagornas hem och lekens laboratorium

 

Lelumuseo on suljettu
Leksaksmuseet är stängt
Toy Museum is closed