På denna sida hittar du Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs pressmeddelanden i kronologisk ordning. Du kan ladda ner filen med att klicka på rubriken.

LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 31.1.2021 saakka.
LEKSAKSMUSEET ÄR STÄNGT
THE TOY MUSEUM IS CLOSED