Lördag 19.10. och 16.11. Barnens modellflygdag kl. 11–16

Lördagar 19.10. och 16.11. Barnens modellflygdag kl. 11–16

 

Leksaksmuseet Hevosenkenkä ordnar tillsammans med Finlands flygmuseum och Leksaksmuseets vänner modellflygdagar för barn i åldern 8–12. Under dagens lopp dyker vi in i flygets fantastiska värld på besök på båda museerna och tillverkar var sin en egen EKA nybörjarmodellflyg.

Anmälningar: lelumuseo@hevosenkenka.fi eller 050 590 0137

Deltagaravgift 28€/barn.