INSTÄLLD! Lör 4.4 Barnens skaparlördag kl. 12-14

INSTÄLLD! LÖR 4.4 BARNENS SKAPARLÖRDAG KL. 12-14

Låt din fantasi flyga! På barnens skaparlördagar pysslas det av återvunnet material tillsammans med föräldern. Verkstaden ingår i inträdespriset.