INSTÄLLD! Lör 25.4 Rivstart i Fordonsleken -guidning kl. 13.30

INSTÄLLD! Lör 25.4 Rivstart i Fordonsleken -guidning kl. 13.30

Följ trafikledarens ledning och res in i trafikens spännande värld! På guidningen hoppar vi ombord specialutställningen Fordonslek och betraktar resandet och olika fordon på land, luft och hav, samt trafiksäkerhet ur barnets synvinkel. Guidningen ingår i inträdespriset av WeeGee.