Guidningar

Guidningar

 

Ett besök på museet lämpar sig också som en del av undervisningen i många skolämnen. Leksakerna kan också öppna vägen till minnen från det förflutna och den egna barndomen. För de minsta besökarna erbjuder Leksaksmuseet ett lätt sätt att komma in i museernas värld.

Guidningar för daghemsbarn

 

Leksakerna berättar

Under guidningen ser vi de äldsta leksakerna i museets basutställning och hör vad de har att berätta. Vad kan den 90-åriga dockan Anna-Liisa och den hundraåriga stationsnallen berätta? Och vad lekte man i lekstugan för 80 år sedan?

Lämpar sig speciellt för de allra minsta daghemsbarnen. Längd ca. 20-30 minuter.

Sagoguidning med djurtema

Under sagorundan får barnen ta olika djurkort ur ”sagomormors” ficka och leta motsvarande leksaker i museet. Därefter läser guiden en saga om djuret. Till sist skapar alla tillsammans en egen liten djursaga.

Lämpar sig för daghemsbarn och lågstadiebarn. Längd ca. 20 minuter.

Lekstund

Under lekstunden lär vi oss några äldre och nyare grupplekar och leker dem tillsammans med hela gruppen. Exempelvis Bro-bro brella, Fruktkompott och Vatten i skon kommer att alla bli bekanta. Lekstunden kan kombineras med en guidning på Leksaksmuseet.

Rekommenderad ålder: 6 -12 år. Gruppens minimistorlek är 10 personer. Längd ca. 20 – 30 min.

Leksakernas inflyttningsfest (t.o.m. 3.3.2019)

Leksakerna har bjudit barnen till inflyttningsfest*! På guidningen bekantar vi oss med Inflyttningsfest-utställningen och betraktar hem och hemlekar från nära och fjärran: från hemredskap till hemmets utseende och från hemstaden till hemplaneten. Hurudana är goda hemlekar? Vilken är hemmets favoritplats? Vad är hemmet gjort av? På guidningen får barnen berätta om sina egna erfarenheter och samla inflyttningsgåvor för leksakerna.

Åldersrekommendation: 3-7 år.
Längd: ca 35 minuter.

*) Då guidningen hålls i samband med födelsedag firas leksakernas födelsedagskalas i stället för leksakernas inflyttningsfest.

 

Guidningar för lågstadieelever

 

Museistig

Leksaksmuseet Hevosenkenkäs Museistig-rund erbjudar lekfullt huvudbry för lågstadie- och högstadieelever. Eleverna bekantar sig med museisamlingen med hjälp av kvistiga mysteriekort. Till slut får eleverna pyssla och dessutom testa sina egna alster. Längd ca. 45 minuter.

Leksaker och lekar förr och nu

Har du någonsin funderat på vilka lekar din pappa och mamma lekte som barn? Och hurdana leksaker hade mormor och morfar, eller mormors mor och morfars far? Under denna runda får du bekanta dig med leksaker från olika årtionden.

Rundan lämpar sig för lågstadieelever. Längd ca. 30-45 minuter.

Lekstund

Under lekstunden lär vi oss några äldre och nyare grupplekar och leker dem tillsammans med hela klassen. Exempelvis Bro-bro brella, Mördare och Vatten i skon kommer att alla bli bekanta. Lekstunden kan kombineras med en guidning på Leksaksmuseet.

Rekommenderad ålder: 7 -12 år. Gruppens minimistorlek är 10 personer. Längd ca. 20 – 30 min.

Hemlekens världar (t.o.m. 3.3.2019)

Ledtrådsföremålen leder klassen till att bekanta sig med hemlekens olika världar nära och fjärran. Under guidningen bekantar vi oss med specialutställningen Inflyttningsfest – hemlekar och lekhem. Under guidningen betraktar vi hemmet från många olika synvinklar och ser hur hemlekens redskap har förändrats under tidernas lopp, fast lekens idé har förblivit sig lik.

Åldersrekommendation: åk 1-6.
Längd: ca 45 minuter.

 

KULPS! för lågstadieelever i Esbo för 2018-2019

 

Lär genom lek! KULPS! 1.-2. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/8007-lar-genom-lek-kulps-guidningspaket

Alla världens hem -KULPS! besök (guidning+verkstad) 1.-6. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/8011-all-varldens-hem-kulps-besok

Alla världens hem -KULPS! guidning 1.-6. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18051-inflyttningsfest-kulps-visit

Lekstund KULPS! 1-2. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18061-lekstund-kulps

Museistig KULPS! Guidning 1.-2. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18060-museistig-kulps-guidning

Museistig KULPS! besök (guidning + verkstad) 1.-6. åk:

https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18058-museistig-kulps-visit

 

Guidningar för högstadieelever och gymnasister

 

1900-tal sett med barns ögön
Guidningspaket KULPS! 7.-9. åk

1900-talet sett med barns ögon -guidningspaketet innehåller en förhandsuppgift, ett besök på Leksaksmuseet samt en efterhanduppgift. Målet är att konkretisera den historiska undervisningen man får i skolan: på vilka sätt har vanliga människor och speciellt barn upplevt händelserna som man läser om i skolböckerna? Med hjälp av förhandsuppgiften uppmuntras eleverna till att minnas den egna barndomen och till att fundera på hurudan Finland var då. Under guidningen bekantar sig eleverna i smågrupper med museets grundutställning och funderar tillsammans på hur historiska händelser har synts i barns liv under olika tider på 1900-talet. På vilket sätt kan leksaker spegla sin tid? Under besöket får eleverna tillfälle att utöva sin kreativitet med att utföra en skrivuppgift i smågrupper. Till slut gås skrivuppgifterna genom muntligt tillsammans. Med hjälp av efterhandsuppgiften återkommer man senare i skolan eller hemma till det man upplevt och lärt sig på besöket.

Guidningen passar utmärkt som repetition till historielektionerna i klass 8. Längd ca 1 timme.

KULPS! -besöket kan reserveras per telefon 050-5900137 eller per epost lelumuseo[a]hevosenkenka.fi helst två veckor i förhand.

KULPS!-kategori: KULPS!-kultustigen: Så ofta du vill

Lekarnas och leksakernas historia

Under guidningen undersöker vi tillsammans hur leksaker, lek och barnens liv ändrats under årtiondenas lopp från 1800-talets slut till idag. Guidningen lämpar sig för alla som är intresserade av barn och barndomens historia, från högstadieåldern uppåt. Längd ca. 45-60 minuter.

Lekarnas och leksakernas historia KULPS! vandring 7.-9. åk: https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18046-lekarnas-och-leksakernas-historia-kulps-vandring

Inflyttningsfest (t.o.m. 3.3.2019)

Vi besöker specialutställningen Inflyttningsfest och bekantar oss med hemlekar förr och nu. Hemlekens idé har förblivit oförändrad genom tiderna, men dess roller och redskap har genomgått skiften under tidernas lopp. På guidningen kommer vi att se bland annat inredningen i en lekstuga från 80 år sedan, dockhem från 1950-80-talen, leksakers hem från olika år samt redskap för hemlekar från 1900-talets början till idag.

Åldersrekommendation: 13-åringar och uppåt
Längd: ca 45 minuter.

 

KULPS! för högstadieelever i Esbo för 2018-2019

 

1900-tal sett med barns ögön
Guidningspaket KULPS! 7.-9. åk

1900-talet sett med barns ögon -guidningspaketet innehåller en förhandsuppgift, ett besök på Leksaksmuseet samt en efterhanduppgift. Målet är att konkretisera den historiska undervisningen man får i skolan: på vilka sätt har vanliga människor och speciellt barn upplevt händelserna som man läser om i skolböckerna? Med hjälp av förhandsuppgiften uppmuntras eleverna till att minnas den egna barndomen och till att fundera på hurudan Finland var då. Under guidningen bekantar sig eleverna i smågrupper med museets grundutställning och funderar tillsammans på hur historiska händelser har synts i barns liv under olika tider på 1900-talet. På vilket sätt kan leksaker spegla sin tid? Under besöket får eleverna tillfälle att utöva sin kreativitet med att utföra en skrivuppgift i smågrupper. Till slut gås skrivuppgifterna genom muntligt tillsammans. Med hjälp av efterhandsuppgiften återkommer man senare i skolan eller hemma till det man upplevt och lärt sig på besöket.

Guidningen passar utmärkt som repetition till historielektionerna i klass 8. Längd ca 1 timme.

KULPS! -besöket kan reserveras per telefon 050-5900137 eller per epost lelumuseo[a]hevosenkenka.fi helst två veckor i förhand.

KULPS!-kategori: KULPS!-kultustigen: Så ofta du vill

 

Lekarnas och leksakernas historia – KULPS! guidning 7.-9. åk: https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18046-lekarnas-och-leksakernas-historia-kulps-vandring

Inflyttningsfest – KULPS! besök (guidning och verkstad) 7.-9. åk: https://www.kulttuuriespoo.fi/sv/event/18051-inflyttningsfest-kulps-visit

 

Guidningar för vuxna

 

Lekarnas och leksakernas historia

Under guidningen undersöker vi tillsammans hur leksaker, lek och barnens liv ändrats under årtiondenas lopp från 1800-talets slut till idag. Guidningen lämpar sig för alla som är intresserade av barn och barndomens historia, från högstadieåldern uppåt. Längd ca. 45-60 minuter.

Inflyttningsfest (t.o.m. 3.3.2019)

Vi besöker specialutställningen Inflyttningsfest och bekantar oss med hemlekar förr och nu. Hemlekens idé har förblivit oförändrad genom tiderna, men dess roller och redskap har genomgått skiften under tidernas lopp. På guidningen kommer vi att se bland annat inredningen i en lekstuga från 80 år sedan, dockhem från 1950-80-talen, leksakers hem från olika år samt redskap för hemlekar från 1900-talets början till idag.

Åldersrekommendation: 13-åringar och uppåt
Längd: ca 45 minuter.

 

Studiebesök och guidning är avgiftsfria för barngrupper och skolelever och deras lärare. Guidning av vuxengrupper kostar 50 euro vardagarna och lördagarna. På beställning kan grupper besöka museet också förmiddagarna från tisdag till fredag efter kl. 9.

Guidningen kan skräddarsys enligt gruppens behov. Guidning kan också bokas på svenska, engelska eller ryska.

Gruppens maximistorlek är 20 personer. För större grupper erbjuder vi kombinerade guidningar tillsammans med något av de andra museerna i WeeGee-huset, fråga gärna mer!

Kom ihåg att boka guidningen minst två veckor i förväg! Vänligen meddela också om du kommer till museet med en grupp utan guidning.

Frågor och bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi