Guidningar

Guidningar

 

Ett besök på museet lämpar sig också som en del av undervisningen i många skolämnen. Leksakerna kan också öppna vägen till minnen från det förflutna och den egna barndomen. För de minsta besökarna erbjuder Leksaksmuseet ett lätt sätt att komma in i museernas värld.

Studiebesök och guidning är avgiftsfria för barngrupper och skolelever och deras lärare. Guidning av vuxengrupper kostar 50 euro vardagarna och lördagarna. På beställning kan grupper besöka museet också förmiddagarna från tisdag till fredag efter kl. 9.

Guidningen kan skräddarsys enligt gruppens behov. Guidning kan också bokas på svenska, finska eller engelska.

Gruppens maximistorlek är 20 personer. För större grupper erbjuder vi kombinerade guidningar tillsammans med något av de andra museerna i WeeGee-huset, fråga gärna mer!

OBS! Gruppstorlekarna har begränsats så att säkerhetsavstånden kan hållas: på guidningar 10 pers. + gruppledarna.

Kom ihåg att boka guidningen minst två veckor i förväg! Vänligen meddela också om du kommer till museet med en grupp utan guidning.

Frågor och bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi

 

Guidningar för daghemsbarn

 

Leksakerna berättar

Under guidningen ser vi de äldsta leksakerna i museets basutställning och hör vad de har att berätta. Vad kan de hundraåriga 90-åriga dockan Anna-Liisa och stationsnallen berätta? Och vad lekte man i lekstugan för 80 år sedan?

Lämpar sig speciellt för de allra minsta daghemsbarnen. Längd ca. 20-30 minuter.

Sagoguidning med djurtema

Under sagorundan får barnen ta olika djurkort ur “sagomormors” ficka och leta motsvarande leksaker i museet. Därefter läser guiden en saga om djuret. Till sist skapar alla tillsammans en egen liten djursaga.

Lämpar sig för daghemsbarn och lågstadiebarn. Längd ca. 20 minuter.

Lekstund

Under lekstunden lär vi oss några äldre och nyare grupplekar och leker dem tillsammans med hela gruppen. Exempelvis Bro-bro brella, Fruktkompott och Vatten i skon kommer att alla bli bekanta. Lekstunden kan kombineras med en guidning på Leksaksmuseet.

Rekommenderad ålder: 6 -12 år. Gruppens minimistorlek är 10 personer. Längd ca. 20 – 30 min

 
Rivstart i Fordonsleken -guidning (t.o.m. 7.3.2021)

Följ trafikledarens ledning och res in i trafikens spännande värld! På guidningen hoppar vi ombord specialutställningen Fordonslek och betraktar resandet och olika fordon på land, luft och hav, samt trafiksäkerhet ur barnets synvinkel. På guidningen kommer barnen att få berätta om sina egna upplevelser och identifiera olika trafikrelaterade föremål som de stöter på under resan.

Åldersrekommendation: 3-6 år.
Längd: ca 35 minuter.

 

 

Guidningar för lågstadieelever

 

Museistig

Leksaksmuseet Hevosenkenkäs Museistig-rund erbjudar lekfullt huvudbry för lågstadie- och högstadieelever. Eleverna bekantar sig med museisamlingen med hjälp av kvistiga mysteriekort. Till slut får eleverna pyssla och dessutom testa sina egna alster. Rekommenderad ålder: 7 -12 år. Längd ca. 45 minuter.

Leksaker och lekar förr och nu

Har du någonsin funderat på vilka lekar din pappa och mamma lekte som barn? Och hurdana leksaker hade mormor och morfar, eller mormors mor och morfars far? Under denna runda får du bekanta dig med leksaker från olika årtionden.

Rundan lämpar sig för lågstadieelever. Längd ca. 30-45 minuter.

Lekstund

Under lekstunden lär vi oss några äldre och nyare grupplekar och leker dem tillsammans med hela klassen. Exempelvis Bro-bro brella, Mördare och Vatten i skon kommer att alla bli bekanta. Lekstunden kan kombineras med en guidning på Leksaksmuseet.

Rekommenderad ålder: 6 -12 år. Gruppens minimistorlek är 10 personer. Längd ca. 20 – 30 min.

 
Fordonslek express -guidning (t.o.m. 7.3.2021)

Trafikledaren och ledtrådsföremålen leder skolklassen till att bekantas med trafiken på land, luft och hav. På guidningen färdas vi i specialutställningen Fordonslek och diskuterar barns trafikleksaker och -lekar, trafikfostran och barnens resor i olika tider.

Åldersrekommendation: lågstadieelever.
Längd: ca 45 minuter.

 

KULPS! för lågstadie-elever i Esbo för 2019-2020

 

Lär genom lek! KULPS! besök 1.-2. åk

Lekstund KULPS! 1-4. åk

Museistig KULPS! guidning 1.-6. åk

Museistig KULPS! besök (guidning + verkstad) 1.-6. åk

Rivstart i Fordonsleken -KULPS! besök 1.-2. åk

Rivstart i Fordonsleken -KULPS! guidning 1.-2. åk

Fordonslek Express -KULPS! guidning 3.-6. åk

Fordonslek Express -KULPS! besök 3.-6. åk

Lekar och leksaker -KULPS! -guidning 1.-6 åk.

Lekar och leksaker -KULPS! -besök 1.-6 åk.

 

Guidningar för högstadie-elever och gymnasister

 
1900-tal sett med barns ögön guidning 7.-9. åk

1900-talet sett med barns ögon -guidningspaketet innehåller en förhandsuppgift, ett besök på Leksaksmuseet samt en efterhanduppgift. Målet är att konkretisera den historiska undervisningen man får i skolan: på vilka sätt har vanliga människor och speciellt barn upplevt händelserna som man läser om i skolböckerna? Guidningen passar utmärkt som repetition till historielektionerna i klass 8. Längd ca 1 timme.

Lekarnas och leksakernas historia 7.-9. åk

Under guidningen undersöker vi tillsammans hur leksaker, lek och barnens liv ändrats under årtiondenas lopp från 1800-talets slut till idag. Guidningen lämpar sig för alla som är intresserade av barn och barndomens historia, från högstadieåldern uppåt. Längd ca. 45-60 minuter.

Snabbtåg till Fordonsleken -guidning 7.-9. åk  (t.o.m. 7.3.2021)

Snabbtåget är fylld av fartens yrsel och åkglädje! Vi vandrar i specialutställningen Fordonslek och bekantar oss med barnens trafikleksaker och -lekar, trafikfostran samt barnens resande i olika tider. Åldersrekommendation: 13-åringar och uppåt. Längd: ca 45 minuter.

 

KULPS! för högstadieelever i Esbo för 2019-2020

 

1900-tal sett med barns ögön guidningspaket KULPS! 7.-9. åk

Snabbtåg till Fordonsleken -KULPS! -guidning 7.-9. åk:

Snabbtåg till Fordonsleken -KULPS! -besök 7.-9. åk

Leksakernas och lekarnas historia -KULPS! -besök 7.-9. åk

Lekarnas och leksakernas historia KULPS! -guidning 7.-9. åk:

 

Guidningar för vuxna

 
Lekarnas och leksakernas historia

Under guidningen undersöker vi tillsammans hur leksaker, lek och barnens liv ändrats under årtiondenas lopp från 1800-talets slut till idag. Guidningen lämpar sig för alla som är intresserade av barn och barndomens historia, från högstadieåldern uppåt. Längd ca. 45-60 minuter.

Snabbtåg till Fordonsleken -guidning  (t.o.m. 7.3.2021)

Snabbtåget är fylld av fartens yrsel och åkglädje! Vi vandrar i specialutställningen Fordonslek och bekantar oss med barnens trafikleksaker och -lekar, trafikfostran samt barnens resande i olika tider.

Åldersrekommendation: 13-åringar och uppåt
Längd: ca 45 minuter.Lelumuseo on suljettu
Leksaksmuseet är stängt
Toy Museum is closed