Specialutställningen Fordonslek (26.3.2019-7.3.2021)   Åk ut på resa med piloten, sjökaptenen eller lokföraren! I specialutställningen betraktar vi resor och resande, fordon och trafiksäkerhet ur barnets synvinkel med leken som medel. Utställningen framställer trafiklekredskap och lekfulla fordon. Vi funderar lekfullt och insiktsfullt på resandets historia och...

Födelsedagsfestpaket   Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs födelsedagspaket är en helhet som är avsedd för 4-11-åringar och innehåller guidning och verkstad. Födelsedagspaketet kan skräddarsys enligt beställarens önskemål. Programmet i Leksaksmuseet innehåller: • en 30 minuter lång guidning i Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs basutställning eller specialutställning (se Guidningar). • en 60 minuter...