25.7 Barnens skaparlördag kl. 12 – 14

LÖR 25.7 BARNENS SKAPARLÖRDAG KL. 12 – 14

Låt din fantasi flyga! På barnens skaparlördagar pysslas det av återvunnet material tillsammans med föräldern. Verkstaden ingår i inträdespriset.

OBS! Varannan stol i vår verkstadsrum har plockats bort, så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Deltagarna bjuds på engångshandskar. Verkstadens ytor torkas ofta.