My Little Ponyt pesussa Lelumuseossa osana koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia.

Anvisningar för ett tryggt museibesök

Anvisningar för ett tryggt museibesök

 

Vi på Leksaksmuseet Hevosenkenkä vill garantera våra besökare ett så tryggt museibesök som möjligt. Vi följer Finlands regerings allmänna riktlinjer och Institutets för hälsa och välfärd råd. Nedantill har vi samlat de besökarsäkerhetsåtgärder som vi vidtar på museet. Se även Utställningscentret WeeGees allmänna säkerhetsanvisningar för kunder.

 

Undvik att besöka ifall

– Du uppvisar ens lindriga luftvägssymptom.
– Någon som bor i samma hushåll är sjuk.
– Vår personal kommer till arbetet endast vid full hälsa.

 
Allmänna säkerhetsanvisningar

– Tvätta dina händer med tvål noga och ofta. Det finns en WC bredvid Leksaksmuseets dörr
där du kan tvätta händerna före och efter museibesöket. 
– Håll ett säkerhetsavstånd på åtminstone 2 meter till andra museibesökare och till personalen.
– Använd handspriten som finns i museet.
– Följ de allmänna hygienråden.
– Hosta rätt – antingen i armbågen eller i en engångsnäsduk som du genast kan slänga.
– Största delen av de berörbara och lekbara föremålen har plockats undan i Leksaksmuseet.
Leksakerna som är framme och lekplatsernas ytor torkas flera gånger i dagen. 
– I fall 2 meters säkerhetsavstånden inte annars går att hålla kan vi bli tvungna att begränsa
mängden besökare på museet.

 

Städningen i lokalerna

– Lokalerna städas enligt Arbetshälsoinstitutets COVID-19 -städanvisningar.
– Lekföremålen och lekplatsytorna på Leksaksmuseet torkas flera gånger i dagen.
 

Avvikningar i tjänster och program

– Vi tar emot grupper på guidningar, verkstäder och födelsedagar från och med 2.6.
Gruppstorlekarna har begränsats så att säkerhetsavstånden kan hållas: på guidningar 10
pers., på verkstäder och födelsedagar 8 pers. + gruppledarna eller barnens vuxna.
– Leksaksmuseet är med om att arrangera WeeGees sommarläger i juni. Hevosenkenkäs sommarläger sker 3 – 7.8. Deltagarmängerna är begränsade.
– Det allmänna programmet, guidningarna och verkstäderna är inställda fram till 30.6. Vi ser över situationen en månad i taget.
– På verkstäderna och födelsedagarna iakttas noggrann handhygien. Deltagarna har var sina egna redskap och ledaren delar ut materialen med handskar. Varannan stol har plockats bort. Deltagarna bjuds på engångshandskar. Verkstadens ytor torkas ofta.
– På guidningarna håller vi säkerhetsavstånden. Sittdynorna brukas inte.
– Under hela sommaren 2.6 – 30.8 kan man på egen hand delta i aktivitetsstigen
Mullvadsjakten.
 

Andra säkerhetsanvisningar

– Du kan undvika kontakten vid biljettdisken med att köpa inträdesbiljetten på förhand från Tiqets.
– Ifall det väcks några frågor under besöket eller ifall du vill ge respons om våra
säkerhetsåtgärder, ta gärna kontakt med vår kundservicepersonal.
 

Dessa anvisningar är skapade av Leksaksmuseet Hevosenkenkä med anvisningarna av Esbo stads evenemang- och kulturtjänster som grund.