Guidningar   Ett besök på museet lämpar sig också som en del av undervisningen i många skolämnen. Leksakerna kan också öppna vägen till minnen från det förflutna och den egna barndomen. För de minsta besökarna erbjuder Leksaksmuseet ett lätt sätt att komma in i...

Verkstäder   Låt fantasin flöda! I Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs verkstäder gör vi av återvinningsmaterial leksaker eller redskap som kan utnyttjas i lekar. Verkstädernas teman varierar enligt specialutställningarna. Verkstäderna kan skräddarsys enligt beställarens önskemål. Pris vardagar och lördagen under museets öppethållningstider 80 €/h. Rekommenderat maximiantal deltagare i...

Födelsedagsfestpaket   Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs födelsedagspaket är en helhet som är avsedd för 4-11-åringar och innehåller guidning och verkstad. Födelsedagspaketet kan skräddarsys enligt beställarens önskemål. Programmet i Leksaksmuseet innehåller: • en 30 minuter lång guidning i Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs basutställning eller specialutställning (se Guidningar). • en 60 minuter...

Tjänster för vuxna   Leksaksmuseet Hevosenkenkä passar utmärkt även för vuxna att besöka! Boka en guidning eller verkstad för vuxna eller fira din födelsedag på museet! Gärna fråga om olika slags program och paket för vuxna lelumuseo (at) hevosenkenka.fi tai 050 5900 137  ...

På resa med Farbror Björn – utlåningsbar leksaksutställning Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs utlåningsbara leksaksutställning med gångna tiders leksaker och lekar kommer behändigt i en koffert! Med hjälp av utställningen ser barnen hurdana leksaker man hade förr i tiden. Hos äldre personer väcker innehållet minnen...