Museovisio

Museovisio-hanke

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Museoliitto käynnistivät syksyllä 2017 Museovisio-hankkeen, jonka tavoitteena oli tukea museoiden näyttelyiden uudistamista merkittävin apurahoin, ja siten parantaa kävijäkokemusta museoissa sekä kasvattaa niiden kävijämääriä. Rahoitushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2018 haettiin hankkeen suunnittelurahoja ja kesällä 2019 haussa ovat toteutusrahat. Toukokuussa 2018 Lelumuseo Hevosenkenkä sai 20 muun museon kanssa Museovisio-suunnittelurahoituksen. Vuoden 2018-2019 aikana rahoituksen turvin syvennetään museon asiakastuntemusta ja strategista osaamista, ideoidaan museon uudistusta konkreettisin askelmerkein, tehdään opintomatkoja lähelle ja kauas ja saadaan tähän kaikkeen sparrausapua eri alojen asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta.