Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

 

Lelumuseo Hevosenkenkä hakee kahta määräaikaista työntekijää museon uudistushankkeeseen ja Ilmiömäinen lapsuus -hankkeeseen. 

Projektituottaja

Joulukuussa 2019 Suomen Kulttuurirahasto myönsi Museovisio-rahoituksen Lelumuseo Hevosenkengälle museon konseptin ja näyttelyt asiakaslähtöisesti uudistavaan Leikin
laboratorio -hankkeeseen. Täysin uudistunut, vanhoja ja uusia kävijöitään parhaalla mahdollisella tavalla palveleva museo on tarkoitus avata keväällä 2022. Haemme uudistushankkeen työryhmään PROJEKTITUOTTAJAA.

Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuussa 2020 ja jatkuun. 1,5 vuotta alkukevääseen 2022. Työnkuvasi muodostuu projektinhallinnasta ja koordinoinnista, näyttelyiden sisällöntuotannosta, sidosryhmäyhteistyöstä, hankeviestinnästä sekä hankkeen seurannasta monilla eri osa-alueilla.

Edellytämme sinulta korkeakoulututkintoa esimerkiksi museoaineissa tai kulttuurituotannossa, itsenäistä, aloitteellista ja jämäkkää työotetta, hyvää yhteistyöasennetta ja verkostoitumistaitoja, museoalan tuntemusta, sujuvaa suomen kielen taitoa sekä monipuolista työkokemusta esimerkiksi näyttelytuotantojen tai projektien parista. Hahmotat niin ison kuvan kuin pienemmät detaljit, pysyt aikatauluissa, arvostat asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja kykenet etsimään ja käyttämään tietoa monipuolisesti. Eduksi laskemme jos sinulla on kokemusta museoiden konsepti- ja näyttelyuudistushankkeista, kiinnostusta lapsuuden historiaan liittyviin aineistoihin tai vahvat viestintätaidot. Arvostamme myös luovuutta, idearikkautta ja leikkisyyttä!

Työsopimus on määräaikainen elokuusta 2020 helmikuulle 2022 asti, ja siinä noudatetaan
yksityisiä museoita koskevaa työehtosopimusta. Työaikojen ja aloituspäivän suhteen voidaan toimia joustavasti rekrytoitavan toiveiden ja museon aikataulujen mukaan. Palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 3. vaativuusryhmään (Vaativat asiantuntijatehtävät, 1.6. eteenpäin 2383,01 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työaika on 36 h 15 min viikossa. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemus CV:ineen lähetetään sähköpostitse museonjohtaja Johanna Rassille viimeistään 5.6.2020 johanna.rassi@hevosenkenka.fi. Otsikoi sähköpostisi: “Hakemus projektituottajan tehtävään.” Tiedustelut tehtävästä puhelimitse (0505767677) tai sähköpostitse. Haastattelut tehtävään järjestetään viikoilla 24 ja 25.

Kokoelmatutkija

Museolla on syksystä 2019 lähtien ollut käynnissä Ilmiömäinen lapsuus -hanke, jota rahoittavat Museovirasto ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, tutkia ja digitoida museon kokoelmia ilmiökeskeisesti sekä tuoda samaa näkökulmaa museon yleisötyöhön ja palveluihin.

Haemme nyt KOKOELMATUTKIJAA toteuttamaan hankkeen kokoelmaosuutta sekä kehittämään myös yleisemmin museon kokoelmahallintaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuussa 2020 ja kestää kesään 2021 (n. 11 kk). Määräaikaisuuden pidennys on mahdollinen, mikäli kokoelmatyöhön saadaan lisää projektirahoitusta.

Kokoelmatutkijan työnkuva muodostuu museon esinekokoelmien haltuunotosta, kokonaisuuksien kartoittamisesta, digitoinnista (tutkiva luettelointi ja esinevalokuvaus) ja verkkojulkaisemisesta Finnassa. Ideana on työstää ilmiöpohjaisia aineistokokonaisuuksia Finnaan sekä mahdollisesti myös opetuspaketteja yhteistyössä museopedagogin kanssa. Tutkijan tehtävänä on myös taustoittaa lapsuuden historian ilmiöitä tutkimuksen avulla. Työnkuvaan kuuluu myös museon kokoelmanhallinnan kehittämistä. Projektin lopputuotteena syntyy eräänlainen aineistopankki lapsuuden ja leikin historian ilmiöistä näkökulmana museon kokoelmat.

Edellytämme hakijalta korkeakoulututkintoa mielellään museoaineissa, erittäin itsenäistä ja aloitteellista työotetta sekä käytännön kokemusta museokokoelman parissa työskentelystä ja museotietojärjestelmä Musketin ja Finnan käytöstä. Eduksi lasketaan kokemus erilaisista kokoelmahallinnan työkaluista sekä kiinnostus lapsuuden historiaan liittyviin aineistoihin.

Työsopimus on määräaikainen elokuu 2020- kesäkuu 2021, ja siinä noudatetaan yksityisiä
museoita koskevaa työehtosopimusta. Työaikojen ja aloituspäivän suhteen voidaan toimia
joustavasti rekrytoitavan toiveiden ja museon aikataulujen mukaan. Palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (Vaativat ammatilliset tehtävät ja asiantuntijatehtävät, 1.6. eteenpäin 1917,81 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työaika on 36 h 15 min viikossa. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemus CV:ineen lähetetään sähköpostitse museonjohtaja Johanna Rassille viimeistään 5.6.2020 johanna.rassi@hevosenkenka.fi. Otsikoi sähköpostisi: “Hakemus kokoelmatutkijan tehtävään”. Tiedustelut tehtävästä puhelimitse (0505767677) tai sähköpostitse. Haastattelut tehtävään järjestetään viikoilla 24 ja 25.